De afgelopen jaren heeft Grip opdrachten uitgevoerd voor verschillende organisaties. Zij vertrouwden op Grip. Voorbeelden zijn:

 • Voorzitter Visitatiecommissie Kwaliteitsverbetering crises bij zorginstellingen
 • Interim (domein) Manager multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen
 • Projectleider en adviseur GGD Crisisorganisatie en (Modelplan) GROP
 • Trainer Crisisteam GGD, directeur Publieke Gezondheid, PSH en GOR
 • Organisatieadviseur en projectleider reorganisatie GGD, RAV en GHOR
 • Projectleider en adviseur calamiteitenregeling Jeugd
 • Toezichthouder en adviseur calamiteiten en geweld Wmo
 • Leiden van crisisevaluaties en implementatie van verbetervoorstellen
 • Ontwikkelen kwalificatieprofiel, beoordelingscriteria en lesplan Hoofd Publieke Gezondheid en Hoofd Acute Gezondheid
 • Ketenontwikkeling Acute Gezondheidszorg
 • Ontwikkelen rampenplan en beheersplan crisisbeheersing
 • Organisatieontwikkeling GHOR en meldkamer

   
home | bedrijfsgegevens | grip legt de link